top of page

יצירת קשר

אשמח לשמוע מכם

הזמנה למפגש אישי

במפגש מתנהלת שיחה קצרה וממוקדת לדיוק הנושא באמצעות בדיקות השרירים.

(בדיקת שריר היא הדרך המוכרת אשר עוקפת את מערכות האמונה ומחברת אותך לאמת האישית שלך. אם עדיין לא התנסית בבדיקת שריר מדוייקת מצפה לך הנאה ממשוב מדהים זה אשר יוצר קשר ישיר עם כל רמות המודעות העצמית עד לרמת הזיכרון התאי בגופך.)

לאחר דיוק הנושא נתחיל בשחרור המתח, כאשר המטרה היא הפחתת המתח השלילי והצבת מראה למצב מנטאלי בלתי מאוזן.

העבודה נעשית באיזוני מוח ימין ומוח שמאל לתפקוד מיטבי ועבודה עם המוח הקדמי, שאחראי ליצירתיות וליכולת למידה של אינפורמציה חדשה בהווה ובעתיד. המוח האחורי הוא ההישרדותי, והוא ששולט בנו רוב הזמן ומפעיל זיכרונות של התנסויות טראומטיות.

גדולת השיטה היא בירידה הזמנית לגיל סיבה – הזמן שבו הגוף זוכר את הדבר שהשפיע על בחירותייך בהווה. המתח הרגשי השלילי ישוחרר באמצעות שימוש בדמיון יצירתי, תרגילי עיניים, דפוסי הצלבה שונים, איזון יוניזציה, פתיחת צ'קרה חסומה, איזון קצרים במעגלים החשמליים, תמציות באך, תרגילי מוח ועוד ועוד.

bottom of page