top of page

.2

שחרור פחדים וחרדות

בשחרור דפוסי פחד נכללים:

פחדים המגיעים לכדי מצב של חרדה ממבחנים שונים (בבית ספר, בנהיגה, באוניברסיטה, בענפי הספורט השונים, מול קהל וכדומה), חרדת טיסות, חרדה מבדיקות דם או מחיסונים, חרדה מטיפול שיניים, חרדה מכלבים, מחרקים, מכפתורים, ממקומות סגורים וממעליות, מגבהים, וכן החרדה השכיחה כיום החרדה החברתית.

 

פחדים הקשורים למערכות יחסים - כל דפוסי הפחד מונעים מהאדם בחירה אמיתית וקובעים את דרך הפעולה שלו. הפחד מתבטא כספק עצמי או כחוסר בטחון, ומונע מהאדם לפעול על פי הייעוד שלו.

פחדים מן העבר אשר קשורים לחוויות לא נעימות (פחד נטישה, פחד מדחייה, פחד מכישלון או פחד מאלימות) המשפיעים על נושא או מצב נתון. לדוגמא: הפחד מוביל לבעיה בזוגיות.

פחדים ממקומות, מאנשים מסוימים או מהתנהגות מסוימת. פחדים אלו חוסמים את האדם, ולא מאפשרים לו להתנהל בחייו ברוגע ובאיזון.

 

פחדים ביחס לעתיד – חוסר יכולת להיות נוכח ומאושר בהווה כי המחשבות ממה יהיה בהמשך מטרידות וחוסמות את האפשרות להשיג את מטרותיו האמיתיות של האדם בהווה.

פחדים שמתפתחים כתוצאה מהכנסת חומר מסויים לגוף באופן ממושך. החומר יוצר שיבוש כימיקלי בגוף או במטבוליזם ובמצב של שחרור מתחים, האדם יחווה גמילה ברמה הפיזית וברמה המנטלית.

ע"י הניסיון להדחיק את הפחד, האדם מאבד הרבה מה"דברים הטובים" שעשויים להיות בעלי ערך עבורו כמו תקשורת עם גופו, מודעות לגופו ולבריאותו.

בטיפול נזהה את הפחד, את הגורמים או הטריגרים שגרמו לתגובות ולחוסר האיזון, מזהים מה הקריטריון להצלחה ומשחררים את הפחד ואת הגורמים לו.

 

חשוב לזכור! התנסות שחוזרת על עצמה אמורה להימשך רק עד שתלמד את השיעור שלך: כשההבנה מגיעה אין צורך יותר בחזרה על אותו שיעור ואתה חופשי להתקדם. חופשי ומשוחרר מהפחד!

bottom of page