top of page

3.

שחרור אלרגיות וכאבים

שחרור כאבים פיזיים ואלרגיות

שמקורם מנטלי- רגשי – Brain Pain""

 

קיים קשר הדוק בין הרגשות לבין חלקי הגוף השונים. הגוף שולח לאדם מסר או איתות באשר לשינוי שעליו לעשות בהווה, לכן תחילה נחפש את הסיבה הרגשית ובעזרת השחרור מהשפעות העבר הכאב יפחת וייעלם בהדרגה.

הסמכויות הרפואיות מכירות בכך, שלמרבית מהכאבים "אין כל סיבה קלינית ברורה" (מרבית מכאבי הגב יכולים להיעלם אם מוצאים את הסיבה הרגשית ומשחררים את המתחים).

ההקשבה לגוף והבנת הסיבה גורמת לשינוי להתרחש תוך מסרים שעולים למשל בהקשר של שינוי באורח החיים (שינוי תזונתי, הפחתת עומסים, התמודדות כלכלית וכדומה).

במרכז נטפל באלרגיות מסוגים שונים, למשל: אלרגיה של עונת המעבר, אסטמה של העור ((Atopic dermatitis, נזלת אלרגית, אלרגיה לקרדיט אבק הבית ואלרגיה למזונות שונים.

כמו כן במרכז נטפל בשחרור כאבים שונים: כאבי ראש, סחרחורות או מיגרנות, בעיות אוזניים, עיניים, מפרקים או גב, פיברומיאלגיה, מערכת עיכול, בעיות פוריות, ירידה במשקל ודימוי הגוף, מתח סביב לחץ דם, מתח סביב בעיות שינה, וכן בהתקפי חרדה.

המוח בדומה למחשב, עובד על בסיס זיכרון תאי. דפוס ההתנהגות הראשון נקבע בגיל צעיר מאוד, על סמך אירוע רגשי. אם לדוגמה: ילד מפתח כאב בטן כתוצאה מפחד, בכל סיטואציה בה הילד יחווה פחד המוח ייתן פקודה לייצר כאב בטן. אם נדע שמשמעות הכאב קשור לפחד, ונתייחס גם לכאב הפיזי וגם לאלמנט הרגשי, המוח לא יצטרך את השימוש בכאב.

התעלמות ממושכת מהכאב תיצור בעיה פיזית קשה יותר, בעוד שהתעלמות ממושכת מהפחד לא תפתור את הכאב.

המוח משתמש בגוף הפיזי כמערכת רמזורים באמצעותו הוא מתריע על בעיות שהקוד שלהן הוא רגשי, מחשבתי או פיזי.

.3

שחרור אלרגיות וכאבים

שחרור כאבים פיזיים ואלרגיות שמקורם מנטלי- רגשי – "Brain Pain"

 

קיים קשר הדוק בין הרגשות לבין חלקי הגוף השונים. הגוף שולח לאדם מסר או איתות באשר לשינוי שעליו לעשות בהווה, לכן תחילה נחפש את הסיבה הרגשית ובעזרת השחרור מהשפעות העבר הכאב יפחת וייעלם בהדרגה.

הסמכויות הרפואיות מכירות בכך, שלמרבית מהכאבים "אין כל סיבה קלינית ברורה" (מרבית מכאבי הגב יכולים להיעלם אם מוצאים את הסיבה הרגשית ומשחררים את המתחים).

ההקשבה לגוף והבנת הסיבה גורמת לשינוי להתרחש תוך מסרים, שעולים למשל בהקשר של שינוי באורח החיים (שינוי תזונתי, הפחתת עומסים, התמודדות כלכלית וכדומה).

 

במרכז נטפל באלרגיות מסוגים שונים, למשל: אלרגיה של עונת המעבר, אסטמה של העור (Atopic dermatitis), נזלת אלרגית, אלרגיה לקרדיט אבק הבית ואלרגיה למזונות שונים.

כמו כן במרכז נטפל בשחרור כאבים שונים: כאבי ראש, סחרחורות או מיגרנות, בעיות אוזניים, עיניים, מפרקים או גב, פיברומיאלגיה, מערכת עיכול, בעיות פוריות, ירידה במשקל ודימוי הגוף, מתח סביב לחץ דם, מתח סביב בעיות שינה, וכן בהתקפי חרדה.

המוח בדומה למחשב, עובד על בסיס זיכרון תאי. דפוס ההתנהגות הראשון נקבע בגיל צעיר מאוד על סמך אירוע רגשי. אם לדוגמה: ילד מפתח כאב בטן כתוצאה מפחד, בכל סיטואציה בה הילד יחווה פחד המוח ייתן פקודה לייצר כאב בטן. אם נדע שמשמעות הכאב קשורה לפחד, ונתייחס גם לכאב הפיזי וגם לאלמנט הרגשי, המוח לא יצטרך את השימוש בכאב.

התעלמות ממושכת מהכאב תיצור בעיה פיזית קשה יותר, בעוד שהתעלמות ממושכת מהפחד לא תפתור את הכאב. המוח משתמש בגוף הפיזי כמערכת רמזורים, באמצעותו הוא מתריע על בעיות, שהקוד שלהן הוא רגשי,מחשבתי או פיזי.

bottom of page